China Top Ten Vanadium Nitride Producers By Operating Rate In Jul

BEIJING (Asian Metal) 18 Aug 2022

 • Company Operating rate
  Shaanxi Zhongvanadium Changsheng New Material Technology Co. LTD 90%+
  Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. 80%+
  Henan Yu Qianxin Metal Technology Co., Ltd. 80%+
  Shaanxi Wuzhou Mining Co., Ltd. 80%+
  Xixia Zhongjia Alloy Materials Co. 60%+
  Heilongjiang Jianlong Steel Co-S 60%+
  Jiujiang Jindingtai Vanadium Nitride Techonology Co., Ltd. 60%+
  Jiangsu Zhongvanadium New Material Technology Co. 60%+
  Chongyang Zhongrui Technology Co. 60%+
  Chongyang Qingshan Ferrovanadium Co., Ltd. 60%+

Please visit more information https://www.asianmetal.com/news/1844617/China-top-ten-vanadium-nitride-producers-by-operating-rate-in-Jul/33